İmplant tedavisi genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar cerrahi ve üst yapı aşamasıdır. Bazı özel durumlarda bu iki aşama aynı anda yapılabilmektedir. Bunun yapılıp yapılamayacağına ve uygunluk durumunuza göre uzman hekiminiz karar vermelidir.

Cerrahi aşaması

Bu aşama da hastanın çene kemiğine lokal anestezi altında implantın üst yapısını taşıyacak olan titanyum vida yerleştirilmektedir. Bu işlem yaklaşık 15 dk gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Üst yapı aşaması

Bu aşamada ise, yerleştirilen titanyum kök üzerine hastanın estetik yapısı dikkate alınarak uygun bir üst yapının takılması ve porselen, zirkonyum gibi bazı materyaller kullanılarak doğal diş görünümünün verilmesi işlemi yapılmaktadır.

Genel uygulama bu iki aşama arasında 2-4 ay gibi bir süre beklenerek titanyum kökün çene kemiğine tutunmasının sağlanmasıdır. Bu süreye osseointegrasyon süresi denilmektedir. Bu süre alt çenede üst çeneye göre daha kısadır.

İmplant tedavisi aşamaları?

 • İlk olarak hastanın sistemik değerlendirmesi olarak başlar.
 • İmplant’a engel bir hastalığın , sistemik hastalığı olup olmadığı araştırıldıktan sonra kemik incelenmesine geçiyoruz.
 • İmplantın uygulanacağı kemiğin yapısı radyografiklerle bazen tomografi yardımı ile değerlendirilir.
 • Daha sonra hangi bölgeye kaç tane implant yapılacağı ve ne tarz bir implant kullanacağı kararlaştırıldıktan sonra hasta operasyon için randevu verilir. Ve hasta operasyondan önce gerekirse antibiyotikte kullanarak tedaviye gelir.
 • İmplant sayısına göre bir seansta ya da bazen iki seansa bölünerek implant operasyonu gerçekleştirilir.
 • Operasyondan bir hafta sonra hasta, dikişlerinin alınması için kliniğe çağrılır. Dikişleri alınır ve daha sonra implantın kemiğe kaynaması için geçen süre başlar. Buda kemiğin kalitesi hastanın sistemik durumu iyileşme mekanizması ile doğru orantılı olarak ve implantın sayısı ile doğru orantılı olarak bir buçuk ile üç ay arasında değişen bir bekleme süresi vardır. Eğer ki kemik ekilerek bir implant yapılmış ise bu bekleme süresi altı ile sekiz ayı bulmaktadır.
 • İyileşme süresi bittikten sonra hasta bu sefer protezler için kliniğe çağrılır.
 • Protez aşaması da yine implantın sayısına ve protezine tipine göre bir hafta ile iki hafta arasında bir protez tedavi süresi sürmektedir. Bunun sonunda hasta daimi sabit dişlerine kavuşarak hayatını devam etmeye başlayabilir.

İmplant tedavisi  ne kadar sürer?

Uzman bir hekim implantın çene kemiğine yerleştirilmesi için ortalama 3-4 dakika gibi kısa bir süreye ihtiyaç duyar. Operasyonun lokal anestezi altında yapılacağı ayrıca yerleştirme sonrası uygulama bölgesinin kapatılacağı düşünülürse toplam süre 12-15 dakika gibi kısa bir süre olacaktır. Bu süreyi, hastanın koltukta geçireceği toplam süre olarak da değerlendirebiliriz.

İmplant tedavisi sırasında ne tür komplikasyonlar görülür?

Komplikasyonlar genelde ilk aşama olan cerrahi aşamada görülmektedir. Normal olarak her cerrahi müdahale komplikasyon riski vardır.

Cerrahi müdahalede Görülen komplikasyonlar?

 • Kanamanın durmaması.
 • Enfeksiyon, iltihab.
 • Sinirlerde, sinüste ve nazal boşluklardaki, sinüsün delinmesi ve  yaralanmaları.

Başlıca  komplikasyonlar arasında sayılabilir. İyi bir ön klinik muayene, doğru ve etkili bir tedavi planlaması, uygulamayı yapacak hekimin tecrübesi ayrıca kullanılacak implantın seçimi ve kalitesi bu tür komplikasyonları minimalize edebilmektedir.

İmplant tedavisinde başarısızlık görülebilir mi?

İmplant tedavisi,  Türkiye de ve tüm dünyada %98 oranında başarılı sonuçlanmaktadır. Bu demek oluyor ki, her 100 implanttan 98 tanesi başarılı olarak hastanın çene kemiği ile uyum sağlamakta hastanın diş eksikliğini gidermektedir. Tabi bazı durumlarda başarısızlık olabiliyor.

Başarısızlığın başlıca nedenleri?

 • Titanyum alerjisi.
 • İmplant çevresinde oluşan enfeksiyon, iltihab, periimplantitis.
 • Ağız içi hijyen problemi.
 • Hastanın sigara alışkanlığı, diyabet başta olmak üzere kontrol edilemeyen kronik ve sistemik hastalıkları.

İmplant tedavisi zor mu?

Aslında implant tedavisi o kadar zor sanıldığı bir durum değildir çünkü teknolojinin gelişimi ile implant tedavisi artık çok kolay bir hale  geldi. İmplant tedavisi sırasında yapılan lokal anestezide zaten bu durumun zor olduğunu , acı veya ağrı olacağını hissetmezsiniz. Halk arasında hep zor olduğu söylenilmektedir eğer söylenen kişiler bir 10 sene öncesi implant tedavisi olan kişiler ise evet 10 sene öncesinde hem zor hemde ağrılı, sancılı bir süreçti. Fakat teknolojinin gelişimi ile bu durum söz konusu değildir.

İmplant tedavisinin riskli olduğu durumlar?

 • En büyük risk, hastanın çene kemiğinin yapısı ve kemik hacminin uygun olmadığı durumlardır.
 • Şeker Hastalığı ( Diyabet ) hastalığı.
 • Karaciğer, Böbrek veya başa bir organ yetmezliği.
 • Kalp ve Damar bozuklukları.
 • Lösemi, hemofili gibi kan hastalıkları.
 • Ciddi Kemik erimesi Osteoporoz hastaları ve bifosfonat ilaç tedavisi görenler.
 • Kemoterapi veya yüz bölgesine radyoterapi tedavisi alanlar.
 • İmmun sistem bozukluğu olan hastalar.
 • Alkol ve Zararlı madde bağımlılığı olan kişiler.

İmplant tedavisi ağrılı mı?

İmplant tedavisi olduğunuzda ameliyat esnasında lokal anestezi yapılarak implant tedavisi görüyorsunuz bu nedenden dolayı tedavi bitene kadar herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Fakat tedavi bitip ve lokal anestezinin de etkisi bittikten sonra biraz ağrı hissedeceksiniz ama bu abartılacak derece de bir ağrı değildir ve azalan bir seyirle devam eder. Doktorlarınız bunları bildikleri için gerekli ağrı kesici ve ilaçlarınızı verdikten sonra düzenli ve disiplinli kullanımınız da ağrı hissi sıfır dereceye ulaşacaktır. İmplant tedavisi olduktan 2 gün sonra ise hiçbir şekilde ağrı kesici ilaçlar kullanmanıza gerek kalmadan ağrı,sızı ve acı dönemi bitmiş olacaktır.