Her hastaya implant uygulanabilir mi sorusu aslında implant tedavisinin uygulanabilirliği hastaya göre farklılık arz etmektedir. Ve bazı durumlarda hastalara implant tedavisi uygulanamamaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, durumunuzun implant tedavisine uygun olup olmadığının kararı konusunda uzman bir diş hekimi tarafından verilmelidir.

Her hastaya implant uygulanabilir mi?

Çene kemiğinizin yapısı ve kemik hacminiz, ağız içi hijyen durumunuz, implant yerleştirilecek yerdeki fizyolojik bozukluklar, kırık kök kalıntıları, kist ve tümör varlığı karar aşamasında doktorunuzun dikkate alacağı başlıca kriterler olarak söylenebilir.

Ama dediğimiz gibi günümüzün koşullarında geçmişe nazaran çok daha fazla hastaya implant hizmeti sunmamız mümkün. İmplantın ömrü aslında doğru iyi yapılmış ve iyi bakılmaya devam eden implant için herhangi bir sağlıklı dişten çok farklı değildir.  Yani eğer iyi bakılmışsa iyi korunmuşsa aynı kendi dişimiz gibi çok uzun yıllar ağzımızda kalabilir.

Her hastaya implant uygulanabilir mi malesef hayır yani hastanın  sistemik durumunun sistemik rahatsızlıklarının varlığı kontrol altına alınamıyorsa uygulanamaz.

Her hastaya implant uygulanabilir mi olmayan durumlar?

  • Hastanın  sistemik durumunun sistemik
  • rahatsızlıklarının varlığı kontrol altına alınamıyorsa uygulanamaz.
  • Kontrol altına alınamayan şeker.
  • Cerrahi işlemlere engel olan kardiyolojik veya farklı sistemik rahatsızlıkları varsa malesef implant uygulayamayabiliyoruz.
  • Çene kemiğinizin yapısı ve kemik hacminiz, ağız içi hijyen durumunuz.

Diyabet hastaları implant tedavisi görebilir mi ?

Diyabet hastaları implant tedavisi görebilirler. Özelikle bizim istediğimiz en önemli kriter diyabetin kontrol altında olmasıdır. Eğer diyabetli bir hasta ilaçlarını düzenli kullanıyorsa hekiminin önerdiği diyetini yapıyorsa şekeri zaten kontrol altında demektir.

Kontrol altında olan bir diyabetli hasta implant yaklaşımı normal hastalardan çok farklı değildir. Özelikle diyabetli olan hastalarda diş kaybı ciddi yaşanmışsa ciddi bir diş eti hastalığı varsa bu bölgelerde ki çene kemiği normal sağlıklı bir kişiye göre daha hızlı kemik kaybı yaşanmaktadır. Özelikle geleneksel hareketli takıp çıkartmalı protezler kullanıldığında bu kemik kaybı çok daha hızlı olabilmektedir.

İmplantta birazcıkta bunun önüne geçmesi bakımından aslında diyabetli hastalarda da daha tercih edilebilir bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Çünkü biz istiyoruz ki diş kaybedildikten sonra en azından kalan çene kemiği parçası parçasında erimeler fazla olmasın çünkü bu giderse protezi uygulayamıyoruz. İmplant kemiği erimesini bakımından oldukça başarılı bir tedavi yöntemi olarak diyabet hastalarının önünde durmnaktadır.